ADAY ÖĞRENCİ

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya  Bölümü ile beraber yürütülen Kimya öğretmenliği programı çerçevesinde öğrencilerimizin alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi gelişimlerini destekleyecek 27 öğretim üyesi ve 16 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde bulunan donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir.

Öğrencilerimize İstanbul’un önde gelen orta öğretim kurumlarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize programımızda yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alma ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır.

Anabilim Dalımızın vizyonu 

 Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir.

Fakülte’ye bağlı dört yıllık lisans programını tamamlayan öğrenciler üniversite lisans mezunu kimya öğretmenleri olmaktadırlar.  Öğretmen adaylarımızın aldığı dersler; Atatürk Eğitim Fakültesi'ndeki pedagojik alan bilgisi derslerinden ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ndeki derslerden oluşmaktadır. 

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına Eğitim fakülteleri Kimya öğretmenliği veya Fen-Edebiyat fakülteleri Kimya bölümlerinden lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesi olan adaylar başvurabilmektedir.

Lisans programlarındaki öğretmen adayları kimya eğitimi alanına yeni yaklaşımlar doğrultusunda giren öğretim yöntem ve aktiviteleri ile ölçme ve değerlendirme tekniklerini inceleme ve uygulama imkanı bulmaktadırlar. Anabilim dalımızın en büyük hedeflerinden birisi mezunlarını 21. yüzyılın şartlarında öğrencilerine rehberlik edebilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ise nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) bilimsel araştırma tasarımı ve yöntemleri üzerinde durulmakta ve eleştirel düşünme, akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar istatistiksel yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanma ve fen eğitiminde cinsiyet eşitliği gibi özel konuları araştırma imkanları bulabilmektedir. Anabilim dalının lisansüstü programlarında kimya eğitiminin yeni yaklaşımlar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz, orta dereceli okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca ilaç, boya ve diğer sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Bununla beraber üniversitelerin Fen Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.

  


Bu sayfa Chemistry Teacher Education tarafından en son 10.07.2019 20:08:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM