Genel Bilgiler

 
 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

 

 

A.B.D Başkanı Prof.Dr. Filiz Kabapınar

 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya  Bölümü ile beraber yürütülen Kimya öğretmenliği programı çerçevesinde öğrencilerimizin alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi gelişimlerini desteklemektedir. Bölümde iki profesör ve bir doktor öğretim üyesi yer almaktadır. Alan bilgisi dersleri FEF Kimya Bölümü ile koordine şekilde yürütülmektedir.Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Atatürk Eğitim Fakültesi ve kimya alanı dersleri ise Fen Edebiyat Fakültesi’nde sürdürülmektedir.

Öğrencilerimize İstanbul’da tercihen Anadolu yakasındaki orta öğretim kurumlarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize programımızda yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alma ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Bölüm hocalarının katkıda bulunduğu kongrelerde öğrencilik yıllarında görev alarak kendilerini akademik anlamda geliştirmektedirler.

Anabilim Dalımızın vizyonu 

 Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir.

Fakülte’ye bağlı dört yıllık lisans programını tamamlayan öğrenciler üniversite lisans mezunu kimya öğretmenleri olmaktadırlar.  Öğretmen adaylarımızın aldığı dersler; Atatürk Eğitim Fakültesi'ndeki pedagojik alan bilgisi derslerinden ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ndeki derslerden oluşmaktadır. 

Tezli yüksek lisans programlarına Eğitim fakülteleri Kimya öğretmenliği veya Fen-Edebiyat fakülteleri Kimya bölümlerinden lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesi olan adaylar başvurabilmektedir. Doktora programlarına başvuru için ise yüksek lisans mezuniyeti gerekmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitimlerde adayların İngilizce belgesi de sunmaları gerekmektedir.

Lisans programlarındaki öğretmen adayları kimya eğitimi alanına yeni yaklaşımlar doğrultusunda giren öğretim yöntem ve aktiviteleri ile ölçme ve değerlendirme tekniklerini inceleme ve uygulama imkanı bulmaktadırlar. Anabilim dalımızın en büyük hedeflerinden birisi mezunlarını 21. yüzyılın şartlarında öğrencilerine rehberlik edebilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ise nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) bilimsel araştırma tasarımı ve yöntemleri üzerinde durulmakta ve eleştirel düşünme, akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar istatistiksel yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanma ve fen eğitiminde cinsiyet eşitliği gibi özel konuları araştırma imkanları bulabilmektedir. Anabilim dalının lisansüstü programlarında kimya eğitiminin yeni yaklaşımlar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz, orta dereceli okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca ilaç, boya ve diğer sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Bununla beraber üniversitelerin Fen Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.

  

Anabilim Dalımızın önceki başkanları;

Prof. Dr. Musa ŞAHİN

Prof.Dr. Nermin UYSAL

Prof.Dr. Nursel GÜVEN


Bu sayfa Chemistry Teacher Education tarafından en son 25.11.2020 11:24:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM