Atatürk Eğitim FakültesiKimya Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Genel Bilgiler

 
 
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

 

A.B.D Başkanı Prof.Dr. Musa ŞAHİN

 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya  Bölümü ile beraber yürütülen Kimya öğretmenliği programı çerçevesinde öğrencilerimizin alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi gelişimlerini destekleyecek 27 öğretim üyesi ve 16 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde bulunan donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir.

Öğrencilerimize İstanbul’un önde gelen orta öğretim kurumlarında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize programımızda yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alma ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır.

Anabilim Dalımızın vizyonu 

 Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir.

Fakülte’ye bağlı dört yıllık lisans programını tamamlayan öğrenciler üniversite lisans mezunu olmaktadırlar. Beş yıllık program sonunda ise öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesiyle mezun olmaktadır. Kimya öğretmeni olabilmek için tezsiz yüksek lisans programının tamamlanması gerekmektedir.

Beş yıllık tezsiz yüksek lisans programının ilk 3.5 yılı (ilk 7 dönem) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ndeki derslerden oluşmaktadır. Programın son 1.5 yılı (8., 9. ve 10. dönemler) Eğitim Fakültesi’nde yer almakta ve alan eğitimi ve pedagojik formasyon derslerinden oluşmaktadır.

Enstitü kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programına (lisans sonrası 1.5 yıl, toplam 5.5 yıl) Fen-Edebiyat fakültelerinin Kimya bölümlerinde lisans derecesi olan adaylar başvurabilmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına ise Eğitim fakülteleri Kimya öğretmenliği veya Fen-Edebiyat fakülteleri Kimya bölümlerinden lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesi olan adaylar başvurabilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğretmen adayları kimya eğitimi alanına yeni yaklaşımlar doğrultusunda giren öğretim yöntem ve aktiviteleri ile ölçme ve değerlendirme tekniklerini inceleme ve uygulama imkanı bulmaktadırlar. Anabilim dalımızın en büyük hedeflerinden birisi mezunlarını 21. yüzyılın şartlarında öğrencilerine rehberlik edebilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ise nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) bilimsel araştırma tasarımı ve yöntemleri üzerinde durulmakta ve eleştirel düşünme, akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar istatistiksel yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanma ve fen eğitiminde cinsiyet eşitliği gibi özel konuları araştırma imkanları bulabilmektedir. Anabilim dalının lisansüstü programlarında kimya eğitiminin yeni yaklaşımlar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Beş yıllık program sonunda tezsiz yüksek lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, orta dereceli okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca ilaç, boya ve diğer sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Bununla beraber üniversitelerin Fen Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.

 

Bölüm temsilcisi olan öğrencilerimiz ve email adresleri

 

Kimya Öğretmenliği programının yıllara göre öğrenci sayıları ve puanlarıYıl    Kontejan       Puan
2014    21      316
2013      --      ---
2012   40       408
2011    40    423

 

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

 

Anabilim Dalımızın önceki başkanları;

Prof.Dr. Nermin UYSAL

Prof.Dr. Nursel GÜVEN

Bu sayfa Kimya Öğretmenliği tarafından en son 23.04.2015 18:30:35 tarihinde güncellenmiştir.